Werkwijze

We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Dit is geheel vrijblijvend en in dit gesprek geeft u uw wensen aan en kijken we samen alvast naar eventuele (on)mogelijkheden. Voordat we tot een ontwerp overgaan ontvangt u altijd eerst een offerte waarin de diverse werkzaamheden helder omschreven zijn en de te maken ontwerpkosten zijn weergegeven.

Een goed ontwerp begint met een inventarisatie van uw tuin of andersoortige buitenruimte! De ruimte wordt ingemeten en tegelijkertijd wordt de bestaande sfeer opgenomen. We leggen de huidige situatie vast in het basisplan.

Met deze gegevens wordt een schetsontwerp opgesteld van uw nieuwe inrichting. Deze is in kleur en in de juiste verhoudingen en kan worden aangevuld met ondersteunende schetsen en/of sfeerbeelden. Het geheel wordt aan u gepresenteerd en samen besproken.

Op basis van uw vragen en opmerkingen wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In het ontwerp worden, gedetailleerd, de toe te passen materialen zoals groenelementen, verhardingen, constructies en verlichting weergegeven. Het geheel wordt eventueel ondersteund door technische details en sfeerbeelden. Indien gewenst kan separaat een matenplan en/of materialenplan worden opgesteld.

Op basis van het definitieve ontwerp kunt u ook een beplantingsplan laten opstellen. Hierin wordt op nauwkeurige wijze aangegeven waar welke soort beplanting komt. Daarbij wordt een beplantingslijst opgesteld van alle gebruikte soorten met de botanische kenmerken, Nederlandse en Latijnse naamgeving en eventuele andere bijzonderheden. Het beplantingsplan kan natuurlijk ook op basis van uw huidige situatie worden opgesteld.

Bovendien is het mogelijk naast de standaard 2D-tekeningen het geheel in 3D weer te geven. Dit kan u wellicht helpen de nieuwe situatie beter tot u te nemen.

Het geheel wordt in eindgesprek gepresenteerd en besproken. Op basis van uw ontwerp kunt u nu aan de slag gaan of schakelt u zelf een hovenier in.